Werkwijze

Samen met de opdrachtgever wordt een plan van aanpak overeengekomen waarin een heldere formulering van de opgave is gegeven. Het gewenste ambitieniveau en de identiteit van de plek zijn hierin opgenomen. Vaak wordt een (proces)strategie bepaald die zorgt voor de noodzakelijke bestuurlijke en maatschappelijke implementatie.

Per opgave wordt een multidisciplinair projectteam geformeerd. Binnen dit team fungeert één persoon als projectleider en aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Ieder specialisme heeft hierbij een eigen benaderingswijze van de ontwerpopgave. In de praktijk heeft deze multidisciplinaire aanpak veelvuldig geleid tot extra meerwaarde van het product en het proces.

Voor de toetsing van de kwaliteit van proces en product staan alle projecten onder supervisie van Ramón Copier of Marc Heusschen.