Troy in Toverland

locatie:Sevenum
type:Imagineering
jaar:2006-2007
De grote variatie aan thema’s, sferen en attracties van pretpark Toverland en haar ambities maakt het noodzakelijk om een heldere en sterke hoofdstructuur na te streven. Dit om de leesbaarheid en beleefbaarheid van de plek te waarborgen. Deze hoofdstructuur is het basisplan waarbinnen alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen een plaats dienen te krijgen. Het Masterplan voor het park wordt in zijn omgeving opgehangen aan een degelijke landschappelijke kapstok. De landschappelijke structuur bestaat uit een ontmoeting van een dekzandvlakte met lage landduinen begroeid met bos naar het natte, relatief open Peelgebied met heide en veen(ontginningen). De kamertjesstructuur op de dekzandvlakte leent zich uitstekend als referentie voor de hoofdstructuur van een park. De uiteindelijke vorm, grenzen en grootte is afhankelijk van de bestaande landschappelijke structuur. De structuur binnen deze landschappelijke structuur bestaat uit een hoofdas vanwaar ontsluiting is naar de afzonderlijke onderdelen van het park. Binnen de delen is een eigen invulling mogelijk, geheel toe te spitsen op de functionele eisen, het thema van de plek, de sfeer en de attracties. De ontwikkeling van het park en zijn omgeving zal gefaseerd verlopen en vanuit de reeds ontwikkelde delen verder groeien.
Een voorbeeld van een deelontwikkeling van het park is die van Troy. De basis hiervoor ligt in de landschappelijke kenmerken van de landduinen in het gebied. Op basis van het thema Troy zijn aan dit gebied attractiewaarden toegevoegd, met als hoofdattractie de houten achtbaan. De aankleding van het themagebied is in de sfeer van Troy, maar met een knipoog naar het onderliggende stuifduinenlandschap.
  • Afbeelding Troy in Toverland 1
  • Afbeelding Troy in Toverland 2
  • Afbeelding Troy in Toverland 3
  • Afbeelding Troy in Toverland 4
  • Afbeelding Troy in Toverland 5