Steegberg

locatie:Sevenum
type:Natuurontwikkeling
jaar:2005
Aan de oostzijde van de bosgordel Steegberg in de gemeente Sevenum is een landbouwperceel van ca. 6 hectare omgevormd tot “natte parel”. Een “natte parel” is een natuurgebied dat bestaat uit een plas van ca. 4 hectare met brede oeverzones. Het open water wordt doorsneden door drie dijken die ieder een zichtas begeleiden. Op de dijken zijn wandelpaden aangelegd die zorgen voor een optimale extensieve recreatieve benutting van het gebied. Wandelen en vissen zijn activiteiten die perfect in dit gebied passen. De dijken zorgen voor een zonering waardoor natuurontwikkeling en recreatieve activiteiten op logische wijze van elkaar gescheiden worden. De steilere oevers zijn optimaal afgestemd op de wensen van vissers. De flauwe oevers leveren een optimale gradiënt voor de ontwikkeling van een veelheid aan vochtige vegetatietypen en daarnaast bieden ze een leefmilieu aan vele diersoorten. Het gebied vormt een unieke aanvulling op de reeds aanwezige landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten.
  • Afbeelding Steegberg 1
  • Afbeelding Steegberg 2
  • Afbeelding Steegberg 3
  • Afbeelding Steegberg 4