Landgoed Kelmond

locatie:Gemeente Beek
type:Landgoedontwikkeling
jaar:2010
Door middel van een aanbesteding heeft de overheid ca. 25 ha. gronden te koop aangeboden. Op basis van diverse criteria is de voorlopige keuze gevallen op een totaalconcept rondom het thema “paardenhotel”. De uitwerking van het concept is tot stand gekomen door middel van een publiek-privaat uitwerkingsproces. De architect is ingehuurd door de initiatiefnemer, terwijl Heusschen Copier namens de overheid de landschappelijke belangen heeft behartigd. Juist de intense samenwerking tussen de verschillende vakdisciplines en verschillende overheidslagen heeft geleid tot een gedragen plan met een optimale bedrijfsmatige en ruimtelijke meerwaarde.
Het innovatieve totaalconcept vraagt extra en vooral ook passend bouwvolume in het gevoelige buitengebied nabij Kelmond. In ruil voor de ontwikkeling van een nieuwe bouwkavel vindt een substantiële landschapsontwikkeling plaats. Deze groene impuls krijgt gestalte door een verbreding en natuurlijke inrichting van de Keutelbeek en de Siepen- en Gijsenberger Vloedgraaf. Verder worden in de directe omgeving van de bouwvolumen hoogstamboomgaarden en andere vormen van erfbeplanting aangeplant zodat de gebouwen en parkeerplekken worden opgenomen in het kleinschalige karakter van de dorpsrand. De plateaurand wordt door middel van graften versterkt. De aanleg van hagen en graften bevordert de migratie van de das. Wandel-, struin- en ruiterpaden maken recreatief medegebruik van het landgoed mogelijk. Door het object als landgoed onder de Natuurschoonwet te rangschikken wordt de duurzame instandhouding van het geheel geborgd en het openbare karakter veiliggesteld.
  • Afbeelding Landgoed Kelmond 1
  • Afbeelding Landgoed Kelmond 2
  • Afbeelding Landgoed Kelmond 3
  • Afbeelding Landgoed Kelmond 4
  • Afbeelding Landgoed Kelmond 5