Openbare ruimte Kaalheide

locatie:Kerkrade West, Kaalheide
type:Herstructurering openbare ruimte
jaar:2010
Kaalheide is een volksbuurt uit de jaren 70 in Kerkrade West waar sociale en economische veranderingen als gevolg van de krimp en de economische crisis merkbaar zijn. De woonmaatschappij Hestia Group reageert op deze veranderingen door de renovatie van een groot aantal woningen. Als integrale aanpak is een vernieuwing voor de inrichting van de openbare ruimte gewenst.

In een gefundeerde stedenbouwkundige analyse en SWOT-analyse zijn uitgangspunten voor de vernieuwing van de openbare ruimte gedefinieerd. Heusschen * Copier heeft een aantal visualisaties voor de inrichting van de openbare ruimte in relatie tot de gerenoveerde woningen gemaakt. Daarbij speelt het opwaarderen van de overgang tussen openbaar en privé met voor- en achterkanten een bijzondere rol. De openbare ruimtes in de wijk worden herontwikkeld en door een verkeersroute voor langzaam verkeer met elkaar gekoppeld. De groenstructuur met laanbeplanting en losse boomgroepen ondersteunt de stedenbouwkundige structuur van de wijk.
  • Afbeelding Openbare ruimte Kaalheide 1
  • Afbeelding Openbare ruimte Kaalheide 2
  • Afbeelding Openbare ruimte Kaalheide 3
  • Afbeelding Openbare ruimte Kaalheide 4