LKM inpassing Gemeentehuis Leudal

locatie:Heythuysen
type:Landschappelijke inpassing
jaar:2010
De gemeente Leudal is in 2007 ontstaan uit de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer. Vanuit praktische overwegingen is gekozen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Hiervoor heeft Heusschen Copier in 2009 een stedenbouwkundige studie voor de locatiekeuze en oriŽntatie van de nieuwbouw verricht. De locatie ligt ten oosten van Heythusen op de overgang tussen de kern en het natuurgebied het Leudal. In het kader van de bestemmingsplanwijziging heeft de gemeente Heusschen Copier verzocht een kwalitatief landschappelijk inpassingsplan op te stellen.

We hebben de opgave benadert vanuit de context van het gemeentehuis in relatie tot de woonkernen die grotendeels rondom het Leudal gesitueerd zijn. De karakteristiek van het natuurgebied is terug te vinden in de inpassingselementen van het terrein: gestileerde landduinen verhullen het grote aantal parkeerplaatsen, een open verblijfsplek voor bezoeker en personeel is ingericht met vennen en kleine heideveldjes waardoor er een duidelijke zichtlijn is over de akkers en weiden richting het basgebied van het Leudal, het toepassen van zowel loof- als naaldbomen verwijzen naar de gevarieerdheid van het natuurgebied. Vanwege de diverse gradiŽnten in maaiveldhoogte en droge en natte plekken is er een grote soortenrijkdom aan streekeigen beplanting mogelijk, waarmee ook de ecologische waarde van het terrein enorm verbeterd is.

Naast de landschappelijke inpassing voorziet het plan ook in het representatieve en functionele karakter dat gewenst is bij een gemeentehuis. Aan de voorzijde is er door een kleine pleinruimte met solitaire bomen een vanzelfsprekende entree ontstaan en zijn de functies voor personeel en bezoekers duidelijk van elkaar gescheiden. De bezoeker die vanuit zuidelijke richting de gemeente bezoekt kan zich middels een duidelijke zichtlijn op het gemeentehuis vanaf de rotonde Biesstraat goed oriŽnteren en de weg vinden naar de parkeerplaats.
  • Afbeelding LKM inpassing Gemeentehuis Leudal 1
  • Afbeelding LKM inpassing Gemeentehuis Leudal 2
  • Afbeelding LKM inpassing Gemeentehuis Leudal 3
  • Afbeelding LKM inpassing Gemeentehuis Leudal 4
  • Afbeelding LKM inpassing Gemeentehuis Leudal 5
  • Afbeelding LKM inpassing Gemeentehuis Leudal 6