Klooster Koningsbosch

locatie:Koningsbosch
type:Stedenbouwkundig plan
jaar:2006
Om leefbaarheid en vitaliteit van de kern Koningsbosch te realiseren is een duurzame versterking van de basis nodig. Deze versterking wordt verwezenlijkt door middel van het realiseren van een dorpswinkel, een zorgsteunpunt, gemeenschapsvoorzieningen en kinderopvang binnen de herontwikkeling van het kloostercomplex. In het plan vindt ook differentiatie en vernieuwing van het woningaanbod plaats door realisatie van zorgwoningen, wooneenheden voor een stichting, kloosterappartementen, atelierwoningen en een variatie van grondgebonden woningen. Het bewerkstelligen van een duurzame functie voor het monumentale kloostercomplex in de kern Koningsbosch wordt onder andere gerealiseerd door het complex fysiek en functioneel uit te bouwen tot een multifunctionele ontmoetingsplaats voor de kern Koningsbosch, maar ook door herstel en integratie in de totaalomgeving van het monumentaal parkje, het kerkhof en plein aan de Prinsenbaan.
Koningsbosch wordt door middel van dit plan weer op de (regionale) kaart gezet door promotie van het plan als pilot voor de aanpak van kleine kernen.
  • Afbeelding Klooster Koningsbosch 1
  • Afbeelding Klooster Koningsbosch 2
  • Afbeelding Klooster Koningsbosch 3
  • Afbeelding Klooster Koningsbosch 4
  • Afbeelding Klooster Koningsbosch 5
  • Afbeelding Klooster Koningsbosch 6