Herstructurering Achter de Haesen

locatie:Landgraaf
type:Herstructurering openbare ruimte
jaar:2009-2014
‘Krimp als Kans’ is het motto voor de kwalitatieve herstructurering van de buurt Achter de Haesen in Landgraaf. Om verrommeling en verpaupering van de buurt te voorkomen heeft de woonmaatschappij voor een tijdige aanpassing van de woningvoorraad gekozen. In een gezamenlijk ontwerpproces met de woonmaatschappij, de gemeente en het bewonerscomité heeft Heusschen*Copier een studie naar de ruimtelijke mogelijkheden in Achter de Haesen uitgevoerd. Het ruimtelijke concept voor Achter de Haesen is gebaseerd op een noodzakelijke verdunning die kans biedt voor vergroening van de wijk.

In een gezamenlijk proces is er uit drie mogelijke modellen voor het ruimtelijke concept ‘centraal park’ gekozen. De strategie die hierbij is voorgesteld bestaat uit het slopen van kleine woningclusters in het midden van de buurt waardoor het centrale plein wordt uitgebreid. Door de uitbreiding van het bestaande plein wordt het typerend karakter van Achter de Haesen met een ontmoetingsplek in het hart van de buurt versterkt. Het centrale park zal een plek voor jong en oud worden en verschillende functies opnemen, zoals ontmoeten, spelen, uitrusten en recreëren. In relatie tot de vergroening van de wijk wordt vervolgens de openbare ruimte opgewaardeerd. Met name de door het buro voorgestelde werkwijze, proactief samenwerken met de buurtbewoners, heeft tot een breed gedragen plan geleid.
  • Afbeelding Herstructurering Achter de Haesen 1
  • Afbeelding Herstructurering Achter de Haesen 2
  • Afbeelding Herstructurering Achter de Haesen 3
  • Afbeelding Herstructurering Achter de Haesen 4
  • Afbeelding Herstructurering Achter de Haesen 5
  • Afbeelding Herstructurering Achter de Haesen 6