Cradle 2 Cradle Landschap - Greenport Venlo

locatie:Venlo
type:Gebiedsontwikkeling
jaar:2009 - heden
In het gebied tussen de kernen Maasbree, Sevenum, Horst en Venlo, beter bekend als Klavertje 4 / Greenport Venlo, zal de komende jaren het werklandschap van de 21e eeuw verrijzen. Het werklandschap is gebaseerd op principes vanuit Cradle2Cradle (C2C) en zal vele honderden hectaren beslaan.

Belangrijk bij de vormgeving van het werklandschap is het feit dat het landschap als groen casco dient. Dit betekent dat de huidige (landschaps)structuur waardevol wordt geacht, zodanig zelfs dat deze als leidend ontwerpprincipe voor de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige plannen wordt gehanteerd. Door de infrastructurele en stedenbouwkundige ontwikkelingen gaat echter een groot deel van de herkenbaarheid, de identiteit, de uniciteit en de functie van het huidige landschap verloren. De voorgenomen grootschalige stedelijke ontwikkelingen maken het daardoor noodzakelijk het aanwezige groene casco een stevige impuls te geven. Met de inrichting van vele honderden hectaren nieuwe natuur en faunapassages ontstaat een robuust en samenhangend groen raamwerk; het Cradle 2 Cradle landschap van de 21-ste eeuw.

Het mag duidelijk zijn dat de beoogde ontwikkelingen binnen Klavertje 4 / Greenport Venlo grootschalig van aard zijn. Ze zijn van invloed op de ruimtelijke omgevingskwaliteiten en het zal jaren tijd vergen de ontwikkelingen gestalte te geven. Het landschapsplan vormt de handleiding waarmee de komende jaren op gestructureerde wijze gewerkt wordt aan de totstandkoming van de vastgestelde natuur- en landschappelijke doelstellingen.

In opdracht van de Development Company Greenport Venlo (DCGV) is het landschapsplan Klavertje 4 opgesteld en hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, gemeenten Venlo, Peel en Maas en Horst a/d Maas, Waterschap Peel en Maasvallei en Staatsbosbeheer bestuurlijk ingestemd met het plan.
  • Afbeelding Cradle 2 Cradle Landschap - Greenport Venlo 1
  • Afbeelding Cradle 2 Cradle Landschap - Greenport Venlo 2
  • Afbeelding Cradle 2 Cradle Landschap - Greenport Venlo 3
  • Afbeelding Cradle 2 Cradle Landschap - Greenport Venlo 4
  • Afbeelding Cradle 2 Cradle Landschap - Greenport Venlo 5
  • Project link Project link 2Project link 3Project link 4